Ακαδημία: Πρόγραμμα αγώνων 20 και 21 Απριλίου 2019