Ακαδημία: Το αγωνιστικό πρόγραμμα για 18 και 19 Μαΐου 2019