!Ενημερωμένο. Ακαδημία: Αγωνιστικό πρόγραμμα 1 και 2 Ιουνίου 2019