Ακαδημία: Συμμετοχή στη γιορτή στο Δ’ Ηλιούπολης(Πρόγραμμα Αγώνων)