ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Πρόεδρος Γ.Σ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ: 

Ανδρέας Τρομπέτας

Έφορος Ποδοσφαίρου: 

Αριστείδης Στεφανής

Γενικοί Αρχηγοί: 

Θεμιστοκλής Καλύβας, Γρηγόρης Ιωσιφέλλης

Διευθυντής Ακαδημίας Ποδοσφαίρου

Γιώργος Κοντογιάννης

Μέλη Δ.Σ. Ποδοσφαίρου

Φώτης Παναγόπουλος, Γιώργος Μπενάς, Γιώργος Γάγγος, Κώστας Σιωτούλης, Γιάννης Βοτίλιας, Αποστόλης Φωτεινός, Γιάννης Γιαννόπουλος, Γιώργος Αντωνόπουλος